41 Club - Dendermonde 57

Life is better with friends!

Het bestuur en de leden van onze club wensen u van harte welkom op onze digitale webstek!

BESTUUR werkjaaar 2022-2023
vlnr: Axel Ring - Penningmeester | Jeroen Dombrecht (I.R.O.) | Jan Huylebroeck (P.R.O.) | Ruben Temmerman (Secretaris) | Mario Van de Voorde (C.S.O.) | Guy Schelfhout (Past President) | Edwin Mortier (Nationaal Vice Voorzitter) | Roland Wolfs (Nationaal I.R.O.) | Jan Ide (Vice-Voorzitter) | Pieter Van Hecke (Voorzitter)

Verklaring over cookies